Category: Spokane

SPK3- Taking Action

1993-07-13-Taking Action Spokane # Spokane Contents • 1 Heading o 1.1 Topic: Taking Action o 1.2 Group: Spokane TeaM • 2 Facilitators o 2.1 Teacher:

Read More »

SPK4- Heart

1993-09-03-Heart Spokane #4 Contents • 1 Heading o 1.1 Topic: Heart o 1.2 Group: Spokane TeaM • 2 Facilitators o 2.1 Teacher: Aaron o 2.2

Read More »

SPK8- Quiet Time

1993-11-30-Quiet Time Spokane #8 Contents • 1 Heading o 1.1 Topic: Quiet Time o 1.2 Group: Spokane TeaM • 2 Facilitators o 2.1 Teacher: Aaron,

Read More »